این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد حسین موذنی زواره

محمد حسین موذنی زواره

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه فرهنگیان
  • 6 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • 6 سال تدریس ادبیات فارسی و دروس رشته انسانی در موسسات و خصوصی
  • دبیر انجمن علمی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد سال تحصیلی1400-1401

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

6 سال تدریس ادبیات فارسی و دروس رشته انسانی در موسسات و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!