مشاوره

1 از 55

مطالب درسی

1 از 67

اخبار

1 از 26

پستهای اخیر

معرفی مهندسی عمران :: بازار کار مهندسی عمران

معرفی مهندسی عمران :: بازار کار مهندسی عمران در مصاحبه با اقای حسین بهادر ( دانشجو دکتری عمران در دانشگاه صنعتی شریف) معرفی مهندسی عمران:: بازار کار مهندسی: به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با آقای حسین بهادر ( دانشجو دکتری…

معرفی رشته هوافضا :: بازار کار رشته هوافضا

معرفی رشته هوافضا :: بازار کار رشته هوافضا:  به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با آقای حسین خوشگفتار مقدم ( رتبه 1 دکتری)  درخصوص معرفی رشته هوافضا ، بازار کار رشته هوافضا ، درآمد مهندسی هوافضا ، معرفی رشته هوافضا و بازار کار…

بازار کار داروسازی:: معرفی رشته داروسازی

بازار کار داروسازی:: معرفی رشته داروسازی:  به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با سجاد نوری( داروساز) به بازار کار داروسازی ، معرفی رشته داروسازی ، درآمد رشته داروسازی، آینده شغلی داروسازی، تخصص های داروسازی،  و  همچنین  به شغل…

درآمد دندانپزشکی :: معرفی دندانپزشکی

درآمد دندانپزشکی :: معرفی دندانپزشکی در مصاحبه با خانم مهرناز زرین فر ( دندنپزشک) > آغاز انتخاب رشته کنکور در مرکز رشد شریف درآمد دندانپزشکی :: معرفی دندانپزشکی :  به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با خانم مهرناز…

معرفی رشته برق :: بازار کار رشته برق

معرفی رشته برق :: بازار کار رشته برق در مصاحبه با آقای محمدرضا رحیمی (از اساتید برتر استادبانک) معرفی رشته برق :: بازار کار رشته برق: به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با آقای محمدرضا رحیمی (از اساتید برتر استادبانک)  به…

بازار کار مدیریت صنعتی :: معرفی رشته مدیریت صنعتی

بازار کار مدیریت صنعتی :: معرفی رشته مدیریت صنعتی در مصاحبه با اقای امیر شریفی مهر ( از اساتید استادبانک) بازار کار مدیریت صنعتی :: معرفی رشته مدیریت صنعتی: به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با آقای امیر شریفی مهر (…

بازار کار رشته حقوق :: معرفی رشته حقوق

بازار کار رشته حقوق :: معرفی رشته حقوق در مصاحبه با اقای محمد رستمی ( دانشجو دکتری حقوق خصوصی) بازار کار رشته حقوق :: معرفی رشته حقوق: به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با آقای محمد رستمی (دانشجو دکتری حقوق خصوصی ) به…

رشته زبان عربی :: معرفی عربی

رشته زبان عربی :: معرفی عربی در مصاحبه با خانم مریم آرمان ( از اساتید استادبانک)   رشته زبان عربی :: معرفی عربی : به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با سرکارخانم مریم آرمان (از اساتید استادبانک) به رشته زبان عربی، معرفی عربی …

بازار کار مدیریت بازرگانی :: معرفی رشته مدیریت بازرگانی

بازار کار مدیریت بازرگانی :: معرفی رشته مدیریت بازرگانی در مصاحبه با خانم معصومه عسگری ( از اساتید استاد بانک) معرفی رشته مدیریت بازرگانی :: بازار کار مدیریت بازرگانی: به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با بازرگانی در…

رشته های پزشکی :: معرفی رشته پزشکی

رشته های پزشکی :: معرفی رشته پزشکی در مصاحبه با اقای محمدمهدی لطیف فر ( دانشجو دکتری پزشکی از دانشگاه تهران) رشته های پزشکی و معرفی رشته  پزشکی: به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با آقای دکتر محمدمهدی لطیف فر (دانشجو…

معرفی زبان انگلیسی :: بازار کار زبان

معرفی زبان انگلیسی :: بازار کار زبان در مصاحبه با اقای کاوه بلوری ( مترجم و استاد دانشگاه تهران) معرفی زبان انگلیسی:: بازار کار زبان: به استادبانک خوش آمدید. در این مطلب و در مصاحبه با آقای کاوه بلوری ( مترجم و استاد دانشگاه تهران) به…

استادهای استادبانک چطور انتخاب میشوند؟

 اساتید استادبانک به چه صورت انتخاب میشوند؟ اساتیدی که نامشان در سایت استادبانک به چشم میخـورد، به سادگی وارد سایت ما نشدند و از فیلترهای بسیاری گذشته اند. انتخاب این اساتید دارای چند مرحله است که ما در طی این مقاله به توضیح انها…
1 از 59
شروع درخواست معلم خصوصی
شروع درخواست معلم خصوصی