آخرین وضعیتِ مدارس و امتحانات در زمانِ شیوع کرونا

مشاوره

1 از 43

مطالب درسی

1 از 36

اخبار

1 از 5

پستهای اخیر

نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل نهم، دایره با جواب

نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل دایره ها با جواب در فصل نهم ریاضی هشتم راجع به دایره صحبت می‌شود. در این نمونه سوال مثال های متعددی از پیدا کردن اندازه زاویه مجهول، پیدا کردن اندازه طول پاره خط و غیره آماده کرده‌ایم. در ادامه می‌توانید نمونه…

نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل هشتم، آمار و احتمال با جواب

نمونه سوال آمار و احتمال هشتم با جواب در فصل هشتم ریاضی هشتم راجع به آمار و احتمال صحبت می‌شود. در این نمونه سوال مثال های متعددی از پرتاپ تاس و سکه، مسائل میانگین، دامنه تغییرات و غیره آماده کرده‌ایم. در ادامه می‌توانید نمونه سوال فصل 8…

نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل هفتم، توان و جذر با جواب

نمونه سوال توان و جذر هشتم با جواب در فصل هفتم ریاضی هشتم راجع به توان و جذر صحبت می‌شود. در ادامه می‌توانید نمونه سوال توان هشتم با جواب را در فرمت PDF و به صورت کاملا رایگان دانلود کنید. خوب است بدانید: نمونه سوال جذر هشتم با…

نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل ششم، مثلث با جواب

نمونه سوالات درس مثلث ریاضی هشتم در فصل ششم ریاضی هشتم راجع به مثلث صحبت می‌شود. در این فصل و نمونه سوالاتی که در این پست آماده کردیم، مباحثی مثل رابطه فیثاغورس ، شکل های هم نهشت ، مثلث های هم نهشت ، هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه ،نوشتن…

نمونه سوال ریاضی هشتم، فصل پنجم بردار و مختصات با جواب

نمونه سوال فصل بردار ریاضی هشتم در فصل پنجم ریاضی هشتم راجع به بردار و مختصات صحبت می‌شود. در این فصل مباحث حل معادله مختصاتی، جمع برداری، جمع مختصاتی، حل معادله برداری و غیره مطرح شده‌اند. در ادامه می‌توانید نمونه سوالات ریاضی هشتم چند…

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل جبر و معادله با جواب

نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل جبر و معادله در فصل چهارم ریاضی هشتم راجع به جبر و معادله صحبت می‌شود. در این فصل مباحث ساده کردن عبارت های جبری ، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری ، تجزیه عبارت های جبری، معادله و حل معادله ، تبدیل یک عبارت به ضرب…

نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل سوم، چند ضلعی ها با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم فصل چند ضلعی ها در فصل سوم ریاضی هشتم راجع به چندضلعی ها صحبت می‌شود. در این فصل مباحث تعریف چندضلعی و انواع آن یعنی محدب یا مقعرها، تقارن، توازی و تعامد، خط مورب، چهارضلعی ها مثل مستطیل، مربع، لوزی و غیره،…

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل دوم عددهای اول با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم عددهای اول در فصل دوم ریاضی هشتم راجع به عددهای اول صحبت می‌شود. در این فصل دانش آموزان به یادآوری اعداد اول می‌پردازند و مبحث تعیین عددهای اول را یاد می‌گیرند. روش غربال یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در فصل 2…

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل اول، عددهای صحیح و گویا با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم عددهای صحیح و گویا در فصل اول ریاضی هشتم راجع به عددهای صحیح و گویا صحبت می‌شود. در این فصل دانش آموز با عددهای صحیح و عددهای گویا آشنا می‌شود. نمونه سوالات فصل اول ریاضی هشتم شامل جمع و تفریق اعداد گویا، ضرب و…

نمونه سوال علوم پایه هفتم فصل پانزدهم، تبادل با محیط با جواب

دانلود سوالات درس 15 علوم هفتم تبادل با محیط با جواب در درس پانزدهم علوم هفتم راجع به تبادل بدن انسان با محیط داخلی و بیرونی صحبت می‌شود. این درس تبادل با محیط نام دارد. در این نمونه سوال مباحث مختلفی مثل تنفس، دم و بازدم، کلیه‌ها، قفسه…

نمونه سوال علوم پایه هفتم فصل چهاردهم، گردش مواد با جواب

دانلود سوالات درس 14 علوم هفتم گردش مواد با جواب در درس چهاردهم علوم هفتم راجع به گردش مواد مختلف در بدن انسان صحبت می‌شود. این درس گردش مواد نام دارد. در این نمونه سوال مباحث مختلفی مثل گلبول قرمز، گلبول سفید، بافت پیوندی و پوششی، گردش…

نمونه سوال علوم پایه هفتم فصل سیزدهم، سفر غذا با جواب

دانلود سوالات درس 13 علوم هفتم سفر غذا با جواب در درس سیزدهم علوم هفتم راجع به گوارش و مسیری که غذا در بدن ما طی می‌کند صحبت می‌شود. این درس سفر غذا نام دارد. در این نمونه سوال مباحث مختلفی مثل گوارش، بافت، روده بزرگ، روده باریک، مری، پرز،…
1 از 55