سوالات متداول
استادبانک چیست؟
آیا معلم‌های خصوصی استادبانک قابل اعتماد هستند؟
چگونه از استادبانک استفاده کنم؟
قیمت تدریس خصوصی در استادبانک چقدر است؟
ستاره معلم‌ها بر چه اساس مشخص می‌شود؟
برای من معلم خصوصی چند ستاره مناسب است؟
پس از ثبت درخواست استاد، چه اتفاقی می‌افتد؟
تضمین درستی رزومه‌ها در استادبانک چیست و چه شرایطی دارد؟
آیا قیمت معلم‌های خصوصی در استادبانک، مناسب است؟
مراحل استفاده از تضمین بهترین قیمت چیست؟
مهلت استفاده از تضمین بهترین قیمت تا چه زمانی است؟
کلاس‌های خصوصی اساتید استادبانک، در کجا برگزار می‌شود؟
چه زمانی باید هزینه کلاس را بپردازم؟
هزینه کلاس را باید به استاد بپردازم یا به استادبانک؟
آیا قیمتی که در سایت نوشته شده است، کل هزینه کلاس است؟
آیا کلاس می‌تواند بیشتر از 90 دقیقه ادامه داشته باشد؟
کلاس‌ها در چه روزهایی برگزار می‌شوند؟
آیا می‌توانم درصورتی که از یک معلم راضی نبودم، معلم دیگری دریافت کنم؟
آیا لازم است هزینه چند جلسه از کلاس را یکجا پرداخت کنم؟
من استاد هستم، چطور می‌توانم در استادبانک تدریس کنم؟