درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
عبدالرسول هاشمی

عبدالرسول هاشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا جامعه شناسی از دانشگاه تهران
  • بیش از 20 سال تدریس دروس رشته انسانی به صورت خصوصی
  • 20 سال تدریس در دانشگاه
  • تدریس در مدارس و موسسات آموزشی شهر تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس و موسسات آموزشی شهر تهران

بیش از 20 سال تدریس دروس رشته انسانی به صورت خصوصی

تدریس در مدارس دولتی از سال 80 تا 83

20 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!