درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمید اکبری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
2 جلسه موفق
کارشناسی معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی) از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی) از دانشگاه پیام نور
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمید اکبری

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی به مدت 10 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 10 سال

گواهی حضور در کارگاه آموزشی دبیران اقتصاد و علوم اجتماعی

گواهی حضور در کارگاه آموزشی دبیران معارف اسلامی

گواهی حضور در کارگاه آموزشی اساتید دانشگاه پیام نور

گزینش تدریس آموزش و پرورش

گواهی حضور در کارگاه آموزشی دبیران فلسفه و منطق

گواهی حضور در کارگاه آموزشی دبیران تاریخ

گواهی حضور در کارگاه آموزشی دبیران دین و زندگی

گواهی حضور در کارگاه آموزشی دبیران جغرافیا

گواهی حضور در کارگاه آموزشی دبیران روان شناسی

ویدیو وجود ندارد!