درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سعید تقی نیا

سعید تقی نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی گرافیک از دانشگاه علم و فرهنگ
  • 16 سال سابقه کار نرم افزارهای گرافیکی
  • تدریس دانشجویان دانشگاه های هنر
  • تدریس به کارکنان پژوهشگاه ها و ادارات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس به کارکنان پژوهشگاه ها و ادارات

تدریس به هنرجویان هنرستان

تدریس دانشجویان دانشگاه های هنر

16 سال سابقه کار نرم افزارهای گرافیکی

ویدیو وجود ندارد!