درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی تقوی راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
3 جلسه موفق
دکترا فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه آزاد
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 16 سال وکیل پایه یک دادگستری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی تقوی راد

دین و زندگی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

دین و زندگی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

دین و زندگی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

زمین شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

علوم زمین دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

تاریخ ایران و جهان دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

جامعه شناسی دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

منطق دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

روانشناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

تاریخ یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

جغرافیا یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فلسفه یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

جغرافیا دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جامعه شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

فلسفه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

تاریخ دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه آزاد

ویدیو وجود ندارد!