درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نسرین فلاح

نسرین فلاح

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا فیزیک از دانشگاه سمنان
  • 3 سال تدریس دروس ریاضی و فیزیک متوسطه دوم به صورت خصوصی
  • سابقه تدریس به عنوان حل تمرین دروس فیزیک در دانشگاه
  • ثبت دو مقاله کنفرانسی و ثبت مقالات داخلی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

3 سال تدریس دروس ریاضی و فیزیک متوسطه دوم به صورت خصوصی

سابقه تدریس به عنوان حل تمرین دروس فیزیک در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!