درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عباسعلی پورعلیزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • سابقه 35 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • مدرس آموزشگاه های قلم چی و دوره طلایی و مدرس کنکور آموزشگاه های علوی ، هشترودی و ...
  • مدرس رتبه اول کنکور سال 99 رشته انسانی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عباسعلی پورعلیزاده

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

نگارش هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

نگارش هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

نگارش نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مدرس آموزشگاه های قلم چی و دوره طلایی و مدرس کنکور آموزشگاه های علوی ، هشترودی و ...

مولف کتاب « اگر من یک طراح بودم» و کتاب کمک درسی ادبیات فارسی

مدرس عربی و ادبیات دبیرستان های شاهد منطقه 16 و 1 و دبیرستان نمونه مردمی دانش منطقه 3 و دبیرستان شهید مدنی و دبیرستان فرهنگ منطقه 1

مدرس رتبه اول کنکور سال 99 رشته انسانی

سابقه 35 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!