درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا زمانی

زهرا زمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
3 جلسه موفق
دکترا علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس در مرکز علمی کاربردی گروه آموزشی هتل های هما
  • تدریس در مرکز علمی کاربردی گردشگری 3
  • همکاری با مرکز جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مرکز علمی کاربردی گروه آموزشی هتل های هما

تدریس در مرکز علمی کاربردی گردشگری 2

تدریس در مرکز علمی کاربردی گردشگری 3

همکاری با مرکز جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی

ویدیو وجود ندارد!