شهین جعفریان

شهین جعفریان

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

درباره استاد شهین جعفریان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

معلم رسمی آموزش و پرورش

تدریس به مدت 28 سال در مدارس

چند دوره معلم نمونه منطقه

برگزاری کلاس کنکور در مدرسه دولتی و سه رتبه زیر هزار در همان سال داشتم

چند دوره معلم نمونه منطقه

قبولی شاگردانم در دانشگاه های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت معلم

معلم رسمی آموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-54435000