درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

لیلا الاهی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا فیزیک از دانشگاه یاسوج
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • سابقه تدریس بمدت 12 ترم در دانشگاه
  • سابقه ی تدریس بمدت 6 ترم در دانشگاه سراسری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط لیلا الاهی زاده

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه ی تدریس بمدت 5ترم در دانشگاه ازاد

سابقه ی تدریس بمدت 6 ترم در دانشگاه سراسری

سابقه ی تدریس محاسبات ذهنی ریاضی بمدت 1 سال

تدریس در آموزشگاه عرفان

سابقه تدریس بمدت 12 ترم در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!