درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فرناز اصانلو

فرناز اصانلو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه صنعتی شریف
  • تدریس در دانشگاه علوم پایه زنجان، دانشگاه زنجان، دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و غیر انتفاعی صوفی
  • رتبه 11 کنکور سراسری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه علوم پایه زنجان، دانشگاه زنجان، دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و غیر انتفاعی صوفی

ویدیو وجود ندارد!