این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

تینا قهرمان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فنی و حرفه‌ای

  درباره استاد

  زمانبندی حضور استاد

  دروس تدریس شده توسط تینا قهرمان

  آمار و احتمالات دانشگاه

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  برنامه نویسی پیشرفته

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  ساختمان داده و الگوریتم ها

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  پایگاه داده ها

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  مدارهای منطقی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  زبان های برنامه سازی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  هوش مصنوعی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  مدارهای منطقی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  مدارهای منطقی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  برنامه نویسی پیشرفته

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  ساختمان داده و الگوریتم ها

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  مدارهای منطقی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  زبان های برنامه سازی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  هوش مصنوعی

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  پایگاه داده ها

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  ذخیره و بازیابی اطلاعات

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  زبان تخصصی کامپیوتر

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  طراحی الگوریتم ها

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  معماری کامپیوتر

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  سیستم های عامل

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  آمار و احتمالات دانشگاه

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  137,000 تومان

  ویدیو وجود ندارد!