درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
شادی زهره وندی

شادی زهره وندی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اراک
  • 12 سال فعالیت در حوزه برنامه نویسی و وردپرس و سئو
  • تدریس خصوصی ابزارهای سئو برای سایت وردپرسی
  • تدریس دوره آزادکاری در 11 دوره آنلاین در بنیاد برکت و بیش از 600 دانشجو وارد بازار کار شدند

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

نویسنده کتاب دیالوگ پیروزی

ویراستار کتاب دیالوگ پیروزی

ویراستار کتاب سرزمین داستان

تدریس دوره آزادکاری در 11 دوره آنلاین در بنیاد برکت و بیش از 600 دانشجو وارد بازار کار شدند

تدریس خصوصی برنامه نویسی در آموزشگاه کامپیوتر

تدریس خصوصی وردپرس و سئو

تدریس خصوصی ابزارهای سئو برای سایت وردپرسی

مدیر انتشارت فرشیدپرس

12 سال فعالیت در حوزه برنامه نویسی و وردپرس و سئو

ویدیو وجود ندارد!