درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سامان سپهوند

سامان سپهوند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی
  • 7 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی
  • تدریس در مجتمع فنی تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی

تدریس در مجتمع فنی تهران

ویدیو وجود ندارد!