درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مرتضی سبحانی نیا

مرتضی سبحانی نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
9 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه قم
  • بیش از 8 سال سابقه کاری و تدریس در حوزه فناوری اطلاعات
  • بیش از 5 سال تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی پیام نور و آزاد
  • تدریس در آموزشگاه های آزاد غیردولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

بیش از 5 سال تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی

بیش از 5 سال تدریس در دانشگاه پیام نور

بیش از 5 سال تدریس در دانشگاه آزاد

تدریس در آموزشگاه های آزاد غیردولتی

بیش از 8 سال سابقه کاری و تدریس در حوزه فناوری اطلاعات

ویدیو وجود ندارد!