درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محدثه باقری

محدثه باقری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • 7 سال مدرس و مشاور رتبه های برتر
  • رتبه 12 کنکور ارشد و رتبه 151 دکترا
  • دانش آموخته برتر دانشگاه شهید بهشتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال مدرس و مشاور رتبه های برتر

ویدیو وجود ندارد!