درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا اسدی

زهرا اسدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از حوزه علمیه
  • 7 سال تدریس دروس عربی به صورت خصوصی و گروهی
  • تدریس در مدارس غیر انتفاعی و حوزه علمیه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال تدریس دروس عربی به صورت خصوصی و گروهی

تدریس در مدارس غیر انتفاعی و حوزه علمیه

ویدیو وجود ندارد!