درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمدرضا رضائی

محمدرضا رضائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی
  • معلم رسمی 28 سال سابقه با فن بیان و روش تدریس عالی
  • قبولی 100 در امتحانات نهایی عربی تجربی
  • یادگیری دانش آموزان ضعیف با روش تدریس اینجانب

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

قبولی 100 در امتحانات نهایی عربی تجربی

یادگیری دانش آموزان ضعیف با روش تدریس اینجانب

معلم رسمی 28 سال سابقه با فن بیان و روش تدریس عالی

ویدیو وجود ندارد!