درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیر محمد دامود

امیر محمد دامود

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی فیزیک از دانشگاه اراک
  • دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: رتبه 6 کنکور ارشد فیزیک 1402
  • TA فیزیک پایه 1

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

TA فیزیک پایه 1

TA درس آزمایشگاه فیزیک پایه 2

ویدیو وجود ندارد!