درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سمیه ملکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
دانشجوی دکترا علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
  • سابقه 7 سال تدریس به صورت خصوصی
  • سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سمیه ملکی

جامعه شناسی دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

منطق دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فلسفه یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

جامعه شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فلسفه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی موفق و توام با رضایت دانش آموزان در دوره ابتدایی و راهنمایی قدیم در دوران دانشجویی

سابقه تدریس در دانشگاه در رشته علوم سیاسی به عنوان دستیار علمی

عضویت در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

سابقه 7 سال تدریس به صورت خصوصی

سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!