درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

قدرت موظف

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
2 جلسه موفق
دکترا ریاضی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • تدریس در دانشگاه پیام نور سراسری و آزاد به مدت 14 سال
  • سابقه تدریس خصوصی
  • تدریس در مدارس غیرانتفاعی به مدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط قدرت موظف

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تدریس در دانشگاه پیام نور سراسری و آزاد به مدت 14 سال

تدریس در مدارس غیرانتفاعی به مدت 2 سال

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به مفاهیم روز ریاضی و تدریس قابل فهم

دیدگاه دانش آموزان درباره قدرت موظف

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

رادین باقرزاد

1 ماه پیش

تدریس استاد کامل، جامع و عالی بود.

هندسه آزمون یوس YOS

ویدیو وجود ندارد!