درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه مرادی

فاطمه مرادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه خوارزمی تهران
  • تدریس دروس ریاضی متوسطه دوم و دانشگاهی به صورت خصوصی و موسسات
  • تدریس کنکوری دانش آموزان در موسسات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس کنکوری دانش آموزان در موسسات

تدریس دروس ریاضی متوسطه دوم و دانشگاهی به صورت خصوصی و موسسات

ویدیو وجود ندارد!