درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد فارغی شاد

محمد فارغی شاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • 29 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

29 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!