درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

امید احمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
4 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند
  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امید احمدی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

پدیده های انتقال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

شیمی فیزیک مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک مواد 1

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

روش های اندازه گیری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

سینتیک و طرح راکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

فرایندهای گاز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

آشنایی با مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

عملیات واحد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

فرآیندهای پالایش

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

فرآیندهای پتروشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

صنایع غذایی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

کنترل کیفیت مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

میکروبیولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

میکروبیولوژی مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

کنترل فرآیند

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

سینتیک و طرح رآکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

کنترل فرآیند

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

تدریس در دانشگاه های مختلف دولتی (صنعتی سهند، شهیدمدنی، بناب و مراغه)

تدریس دوره های مختلف نرم افزار عمومی (ICDL, MATLAB و ...)

تدریس در دانشگاه های (پیام نور، فنی و حرفه ای، آزاد اسلامی)

تدریس دوره های مختلف نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی (Aspen HYSYS, COMSOL و ...)

تدریس دروس مختلف در بنیاد آموزشی قلم چی واحد مهاباد

تالیف، تدوین، ترجمه و ویرستاری 12 جلد کتاب علمی، آموزشی و نرم افزاری

دیدگاه دانش آموزان درباره امید احمدی

5 از 5 2 نفر امتیاز داده اند.

5
5
0
5

نگین فیروزی

7 روز پیش

از استاد راضیم خوب بودن

انتقال جرم

گشتا فومنی

6 ماه پیش

کلاسشون عالی بود من خیلی راضی بودم

پدیده های انتقال

ویدیو وجود ندارد!