محسن حسنی فرد

محسن حسنی فرد

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 31 سال

دکترا علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس در مدارس مطرح شهرتهران

طراح تست آزمونهای قلمچی،طراحان و...

درباره استاد

مفهوم سازی و قراردادن مفاهیم جدید در ساختار شناختی قبلی.آموزش به صورت ساده و روان درقالب مثالهای ملموس.استفاده از تجربیات و آموخته های دانش آموز برای ایجاد یادگیری پایدار.برقراری ارتباط میان مفاهیم مشترک دروس

تدریس در مدارس مطرح شهرتهران

تدریس در دبیرستان دانشگاه زابل(پروازی)

تدریس در دانشگاه آزاد ایرانشهر(پروازی)

طراح تست آزمونهای قلمچی،طراحان و...

تدریس در دانشگاه پیام نور از سال1380

استاد راهنمای دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

تدریس در مراکز تربیت معلم

مشاور تحصیلی مدارس شهرتهران

تالیف مقالات علمی پژوهشی،ISIو...

تالیف کتاب دین و زندگی سال سوم و پیش دانشگاهی(انتشارات کوله پشتی)

دبیر رسمی اموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-91005343