درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محسن حسنی فرد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 31 سال
  • دکترا علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس در مدارس مطرح شهرتهران
  • طراح تست آزمونهای قلمچی،طراحان و...

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محسن حسنی فرد

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

تدریس در مدارس مطرح شهرتهران

تدریس در دبیرستان دانشگاه زابل(پروازی)

تدریس در دانشگاه آزاد ایرانشهر(پروازی)

طراح تست آزمونهای قلمچی،طراحان و...

تدریس در دانشگاه پیام نور از سال1380

استاد راهنمای دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

تدریس در مراکز تربیت معلم

مشاور تحصیلی مدارس شهرتهران

تالیف مقالات علمی پژوهشی،ISIو...

تالیف کتاب دین و زندگی سال سوم و پیش دانشگاهی(انتشارات کوله پشتی)

دبیر رسمی اموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!