درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسین شکوهی زاده

حسین شکوهی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
11 جلسه موفق
دانشجوی دکترا ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس
  • سابقه تدریس دروس ریاضی در دانشگاه و خصوصی
  • مدال برنز مسابقات دانشجویی ایران در سال 1396

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

افزایش نمره دانشجویان ریاضی

سابقه تدریس دروس ریاضی در دانشگاه و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!