برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی تاریخ یازدهم علوم انسانی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی تاریخ یازدهم علوم انسانی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
سیده معصومه حسینی

سیده معصومه حسینی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
  • افتخار تدریس: کتاب ادبیات نغز پارسی (نشر نیکان کتاب)
  • افتخار تحصیلی: مقاله برگزیده در همایش ادبیات کودکان و نوجوانان در سال 85
تهران
مسعود مرادپورگیلده

مسعود مرادپورگیلده مشاهده رزومه

  • دکترا علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تهران
هاجر هرمززاده

هاجر هرمززاده مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کرج
عسل گنجی

عسل گنجی مشاهده رزومه

  • دانشجوی کارشناسی مدیریت بیمه اکو از دانشگاه علامه طباطبایی
  • افتخار تدریس: رتبه برتر کنکور سال95
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر کنکور 95
تهران
نیره محمدی فر

نیره محمدی فر مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور
تبریز
صدیقه تاج الدین

صدیقه تاج الدین مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)