درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

یاسر حیدری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
6 جلسه موفق
دکترا زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید بهشتی
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط یاسر حیدری

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000
10٪
144,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000
10٪
144,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000
10٪
144,000 تومان

سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر دولتی

تالیف کتاب العام والخاص فی النحو والبلاغه ناشر دارالمجتبی ، فرهنگ افعال پرکاربرد عربی و آموزش متن خوانی ومتن فهمی عربی وچاپ در انتشارات بوستان کتاب

تالیف وچاپ دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه زبان عربی

سابقه 9 سال تدریس در حوزه

ویدیو وجود ندارد!