درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سید حسام ذهبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
3 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه سمنان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید حسام ذهبی

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

دینامیک ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

رباتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

زبان تخصصی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

طراحی مکانیزم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

تدریس در موسسه کالج در سمنان

سابقه تدریس خصوصی نرم افزار

دیدگاه دانش آموزان درباره سید حسام ذهبی

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

ایزدمهر صدقی

6 ماه پیش

رضایت کامل داشتم از استاد

ریاضی مهندسی

ویدیو وجود ندارد!