درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی صفدری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
دانشجوی کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان
  • سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی
  • سابقه تدریس در مدارس شاهد
  • کسب مقام استانی در مسابقات هفته پژوهش و فناوری از طرف کانون مخترعین ایران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی صفدری

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس در مدارس شاهد

سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!