درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد رضایی

محمد رضایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شیخ بهایی
  • 17 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس تیزهوشان خمینی شهر
  • تدریس در کانون زبان ایران و دانشگاه جهاد اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس تیزهوشان خمینی شهر

تدریس در دانشگاه جهاد اصفهان

تدریس در کانون زبان ایران

17 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!