درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدی مجد

مهدی مجد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • بیش از 18 سال تدریس در دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه ها
  • تدریس از روش های انگیزشی و مشارکتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

بیش از 18 سال تدریس در دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!