درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
کوثر حیدری

کوثر حیدری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه گیلان
  • کارشناسی روانشناسی از دانشگاه گیلان
  • سابقه تدریس در مدارس تیزلند
  • سابقه 6 سال فعالیت در زمینه مشاور تحصیلی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در مدرسه فرزانگان

سابقه تدریس در مدارس تیزلند

سابقه 6 سال فعالیت در زمینه مشاور تحصیلی

سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!