درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا معین

زهرا معین

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه الزهرا
  • 9 سال تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

9 سال تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!