درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه مدبری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
3 جلسه موفق
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه جهرم
  • افتخار تحصیلی: فارغ التحصیل با معدل بالا از دانشگاه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه مدبری

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی برای کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زبان انگلیسی مبتدی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!