این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علی صادق

علی صادق

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک TTC از موسسه زبان شایستگان
  • 5 سال تدریس زبان انگلیسی بصورت آنلاین
  • تدریس در موسسه زبان انگلیسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

5 سال تدریس زبان انگلیسی بصورت آنلاین

تدریس در موسسه زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!