درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
طاهره مرادی

طاهره مرادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
  • تدریس در مدرسه سلام تهران
  • تدریس در مدرسه خاتم بلوار فردوس تهران
  • تدریس زبان تخصصی در دانشگاه آزاد نظر آباد کرج و علمی کاربردی زر ماکارون

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه سلام تهران

تدریس در مدرسه خاتم بلوار فردوس تهران

تدریس در مدرسه انفورماتیک هنرجو در خیابان سرو عربی تهران

تدریس زبان تخصصی در دانشگاه آزاد نظر آباد کرج و علمی کاربردی زر ماکارون

تدریس روش‌های تدریس و کلاسداری به اساتید و معلمان در آموزش پرورش و دانشگاهها

تدریس در دانشگاه پیام نور لواسانات

ویدیو وجود ندارد!