درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

محمدرضا کشت کار

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
106 جلسه موفق
دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شیراز
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • دارای مقاله ISI و مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی بین المللی و کنفرانس داخلی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا کشت کار

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سیستم های اندازه گیری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

توربو ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی سیستم های تهویه مطبوع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش های طراحی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی موتورهای احتراق داخلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک گازها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موتورهای احتراق داخلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سیستم های انتقال آب

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آیرودینامیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

توربو ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دیدگاه دانش آموزان درباره محمدرضا کشت کار

5 از 4.6 30 نفر امتیاز داده اند.

4.6
4.6
4.6
4.6

بابک محمدی

1 ماه پیش

کلاس متوسط برگزار شد.توقعاتی که داشتم شاید چند درصدش انجام شد.

نرم‌افزار فلوئنت Fluent

آرمین اعظمی

1 ماه پیش

تدریس خوب بود

موتورهای احتراق داخلی

محسن دهقانی

1 ماه پیش

استاد متین و خوب و صبوری هستند

ترمودینامیک

ویدیو وجود ندارد!