درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  • 28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش