درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا بردبار

زهرا بردبار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه 27 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • 9 سال تدریس در مدرسه غیر انتفاعی دخترانه ندای سیدالشهداء

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 27 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

9 سال تدریس در مدرسه غیر انتفاعی دخترانه ندای سیدالشهداء

ویدیو وجود ندارد!