درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
معصومه رضایی

معصومه رضایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه الزهرا
  • 26 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

26 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!