درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محدثه میرزائی پور

محدثه میرزائی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از مجتمع آموزش عالی گناباد
  • 6 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان و خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!