درباره استاد
افتخارات استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

شاهین فقیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
304 جلسه موفق
برترین استاد در گروه دانشگاه و کنکور ارشد در فصل بهار 1401
  • دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • تدریس یار دروس ترمودینامیک و دینامیک دانشگاه علم و صنعت ایران
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس یار دروس انتقال حرارت 1 و 2 و ترمودینامیک دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات شاهین فقیری در استادبانک

برترین استاد در گروه دانشگاه و کنکور ارشد در فصل بهار 1401

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شاهین فقیری

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

فیزیک مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

زبان تخصصی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

دینامیک گازها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مهندسی اقیانوس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انرژی های تجدیدپذیر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

تدریس یار دروس انتقال حرارت 1 و 2 و ترمودینامیک دانشگاه صنعتی شریف

تدریس یار دروس ترمودینامیک و دینامیک دانشگاه علم و صنعت ایران

سابقه 5 سال تدریس خصوصی

دیدگاه دانش آموزان درباره شاهین فقیری

5 از 5 25 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

کوروش (پارمیس) قمی

2 ماه پیش

با کمال تشکر کلاس خیلی مفید بود از روش تدریس راضی بودم

مقاومت مصالح

ناشناس

3 ماه پیش

از کلاس رضایت کامل دارم

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

ناشناس

4 ماه پیش

کاملا راضی هستم

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!