موسی آل صادق

موسی آل صادق

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 10 نظر)

تدریس آنلاین

36 جلسه موفق

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه کاشان

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس در دانشگاههای مختلف قم اعم از فنی و حرفه ای شهاب دانش و علمی کاربردی شکوهیه

درباره استاد

تدریس در دانشگاه های قم دروس تخصصی مهندسی برق علاقه و تعهد بسیار بالا تدرس مفهومی و عملی دروس تدریس در دانشگاههای مختلف قم اعم از فنی و حرفه ای شهاب دانش و علمی کاربردی شکوهیه قبولی 8 نفر از دانشجویانم در ارشد مهندسی برق

تدریس در دانشگاههای مختلف قم اعم از فنی و حرفه ای شهاب دانش و علمی کاربردی شکوهیه

قبولی چند نفر از دانشجویانم در ارشد مهندسی برق

پایه 2 نظام مهندسی تاسیسات برق طراحی و نظارت و اجرا

توانایی تدریس مباحث نظام مهندسی رشته تاسیسات برق

تلفن پشتیبانی
021-91005343