درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
رحیم ایازی

رحیم ایازی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • سابقه 13 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • 9 سال تدریس در دانشگاه
  • معلم رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 13 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

9 سال تدریس در دانشگاه

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!