درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فریناز لوافان

فریناز لوافان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی
  • افتخار تحصیلی: رتبه اول کارشناسی موسیقی
  • افتخار تحصیلی: ایلتس 6.5 آکادمیک و ایلتس 6.5 آکادمیک UKVI

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس خصوصی نرم افزارها و زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!