درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
هادی قربانی

هادی قربانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه پیام نور تبریز
  • سابقه تدریس در مدارس به مدت 12 سال
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه برتر دانشگاهی دررشته الهیات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در مدارس به مدت 12 سال

سابقه تدریس خصوصی به مدت 5 سال

ویدیو وجود ندارد!